Strona główna

Zmiana organizacji pracy Składowiska w Służewie

Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej EKOSKŁAD Sp. z o.o. informuje, iż z dniem 15.04.2017 r. nastąpi zmiana organizacji pracy Składowiska odpadów w Służewie.

Obowiązywać będą następujące dni i godziny pracy Składowiska w Służewie:

Poniedziałek – Piątek w godz. 7.00 – 15.00
Sobota Nieczynne
Niedziela Nieczynne

W pozostałych godzinach odpady nie będą przyjmowane.

Jednocześnie przypominamy, iż istnieje możliwość odmowy przyjęcia odpadów na Składowisko ze względu na niezgodność w deklarowaniu przez dostarczającego rodzaju i pochodzenia odpadów.

Przedsiębiorstwo komunalne w Służewie.

Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej Ekoskład ze Służewa oferuje wywóz odpadów z gospodarstw domowych na terenie całego powiatu aleksandrowskiego. Ponadto zajmujemy się zimowym utrzymaniem dróg, pracami ziemnymi oraz transportem HDS.

Od lat prowadzimy działalność związaną z wywozem nieczystości komunalnych stałych na terenie Aleksandrowa Kujawskiego i okolic. Kompleksowo obsługujemy zarówno klientów indywidualnych, jak i firmy.

Zajmujemy się ponadto segregacją śmieci oraz odzyskiem odpadów recyklingowych. Odbiór odpadów odbywa się na zasadzie umów lub każdorazowego zlecenia. Nasze przedsiębiorstwo wystawia niezbędne, obowiązujące dokumenty świadczące o przejęciu od klienta obowiązku gospodarowania odpadami.

Dodatkowo oferujemy prace ziemne wykonywane przy pomocy minikoparki, a także transport HDS. Na życzenie klienta zajmujemy się również wycinką drzew.

Zaufanie, jakim obdarzyło nas wielu klientów, jest naszą najlepszą rekomendacją, a profesjonalizm, terminowość i konkurencyjne ceny to nasze największe atuty.

Zapraszamy do skorzystania z usług przedsiębiorstwa Ekoskład!

logow2

Zakończylismy projekt pod długą, ale wiele wyjaśniającą nazwą: “Dostosowanie i modernizacja Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Służewie do wymogów RIPOK zgodnie z Planem Gospdoarki Odpadami Województwa Kujawsko-Pomorskiego według Wieloletniego Planu Rozwoju Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej “EKOSKŁAD” Sp. z o.o. na lata 2013-2015”.

Realizacja projektu zakładała przeprowadzenie przetargu wybór wykonawcy inwestycji a także prace projektowe i szczegółowe uzgodnienia. Wykonanie inwestycji zaplanowano na okres od grudnia 2013 roku do maja 2014 r.. W sierpniu br. uzyskaliśmy pozwolenia na użytkowanie.

Celem wykonanej inwestycji było spełnienie wymogu, jakim odpowiadać musi RIPOK w części biologicznej i mechanicznej.

W części biologicznej zbudowano instalację do biologicznego przetwarzania odpadów biodegradowalnych oraz przetwarzania odpadów zielonych, tzw. kompostowni. Kompostownia o średniej rocznej przepustowości instalacji kompostowania i biologicznej stabilizacji minimum 13000 Mg/rok. Proces stabilizacji i kompostowania prowadzony jest tak zwaną metodą membranową na uszczelnionym placu betonowym o powierzchni 3365 metrów kw. w siedmiu boksach z instalacja odciekową i napowietrzającą. Istotą procesu jest specjalna półprzepuszczalna membrana, którą przykrywa się usypane w boksach pryzmy odpadów. Całość procesu jest monitorowana i sterowana komputerowo.

Część mechaniczna to istniejąca już linia technologiczna (sortownia), którą dzięki projektowi doposażono w dodatkowe urządzenia. Zainstalowano rozrywacz worków z funkcją rozdrabniania, podajnik taśmowy od rozrywacza do sita kaskadowego, sito kaskadowe z separatorem magnetycznym, podajnik taśmowy od sita do kontenera na frakcję przeznaczoną do kompostowania/ stabilizacji. Całość linii sterowana jest przez jeden program komputerowy. Średnia roczna przepustowość rozbudowanej linii segregacji odpadów komunalnych min. 25000 Mg/rok w systemie pracy dwuzmianowym,

Koszt całej inwestycji wyniósł 5.659.053,59 zł netto (6.949.565,91 zł brutto). Inwestycja została współfinansowana ze środków z WFOŚiGW w formie pożyczki. Kwota pożyczki to 4.244.000,00 złotych

bip_2